HƯỚNG DẪN TẢI APP WIN55 CHO IOS

Hướng dẫn tải app WIN55 cho IOS

Bước 1

Truy cập vào Safari

Hướng dẫn tải app WIN55 cho IOS

Bước 2

Gõ win55.red vào công cụ tìm kiếm

Hướng dẫn tải app WIN55 cho IOS

Bước 3

Chọn tiện ích iphone

Hướng dẫn tải app WIN55 cho IOS

Bước 4

Chọn thêm vào màn hình chính

Hướng dẫn tải app WIN55 cho IOS

Bước 5

Thao tác chọn nút thêm

Hướng dẫn tải app WIN55 cho IOS

Bước 6

App WIN55 sẽ xuất hiện trên màn hình chính